Flaga Polski

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego - łóżka elektryczne OIOM”

Dofinansowanie realizacji zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Wartość dofinansowania: 123 120,00 zł

Wartość całkowita: 123 120,00 zł