Inwestycje i Projekty Unijne

Zakup stołu operacyjnego

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego – stół operacyjny” Dofinansowanie realizacji zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022. Wartość dofinansowania: 340 956,00 zł Wartość całkowita: 340 956,00 zł Projekty inwestycyjne

Czytaj więcej »

Zakup łóżek elektrycznych OIOM

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego – łóżka elektryczne OIOM” Dofinansowanie realizacji zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022. Wartość dofinansowania: 123 120,00 zł Wartość całkowita: 123 120,00

Czytaj więcej »

Zakup i wymiana dźwigów osobowych

Zakup i wymiana dwóch dźwigów osobowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa leczenia chorych, w związku z epidemią COVID-19 Dofinansowanie realizacji zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022. Wartość

Czytaj więcej »

Zakup łóżek szpitalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju zakupił 8 sztuk  łóżek szpitalnych z wysięgnikami, barierkami, regulacją hydrauliczną i materacami na Oddział Chirurgii Ogólnej przy współudziale

Czytaj więcej »

Zakup sprzętu medycznego

Projekt pt: „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital im. dr J.Dietla w Krynicy- Zdroju poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców Subregionu Sądeckiego

Czytaj więcej »

Małopolski System Informacji Medycznej

Projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasobyPoddziałanie 2.1.5

Czytaj więcej »