Informacje nt. odwiedzin Pacjentów

  • Oddział Chorób Wewnętrznych – w godz. 13:00 – 20:00
  • Oddział Pediatrii – w godz. 14:00 – 16:00 (możliwość przebywania 1 rodzica z dzieckiem przez całą dobę)
  • Oddział Chirurgii Ogólnej – w godz. 06:00 – 22:00 (z wyjątkiem wizyty lekarskiej lub obsługi pielęgnacyjnej)
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – w godz. 15:00 – 18:00 (z wyjątkiem wizyty lekarskiej lub obsługi pielęgnacyjnej)
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – odwiedziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pielęgniarką dyżurną, (nie mogą trwać więcej niż 20 minut – przy pacjencie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby)