Oddział Pediatrii i Noworodków

Kierownik Oddziału

lek. med. Halina Frączek

Pielęgniarka Oddziałowa

Kinga Cieciura

Lokalizacja
Parter - Budynek Szpitala - Noworodki
I Piętro (skrzydło od ul. Czarny Potok) - Pediatria

Telefony

Ordynator:
Sekretariat:
Dyżurka Lekarska:
Pielęgniarak Oddziałowa:
Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Noworodków:
Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Pediatrii:

Odcinek Noworodkowy

Działalność Oddziału

Oddział stanowi I – rzędowy Ośrodek w trójstopniowej opiece perinatalnej. W oddziale noworodkowym zajmujemy się noworodkami zdrowymi oraz wymagającymi wzmożonego nadzoru, tj. wykazującymi łagodne przemijające zmiany chorobowe. Przesiewowo u wszystkich noworodków badamy słuch, oraz pobieramy badania w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy i mukowiscydozy. Ze wskazań wykonujemy badania USG przezciemiączkowe i USG stawów biodrowych. Dzieci urodzone w ciężkim stanie wymagające leczenia w oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, po ustabilizowaniu ich parametrów życiowych przekazywane są karetką RN do ośrodka o wyższym stopniu referencji.

Zapewniamy naszym pacjentom fachową opieką specjalistyczną lekarzy i pielęgniarek z możliwością konsultacji specjalistycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Przy oddziale istniej Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci, do której kierowane są noworodki, które w okresie pobytu w oddziale wykazywały różne zaburzenia nie wymagające dalszego leczenia w oddziale, ale nadzoru i okresowej kontroli lekarskiej.

Rocznie w naszym Szpitalu rodzi się około 600 noworodków, w tym około 40 wcześniaków.

Odcinek Pediatryczny

Działalność Oddziału

W oddziale leczymy ostre i przewlekłe schorzenia wieku dziecięcego oraz prowadzimy diagnostykę w zakresie chorób:

  • układu oddechowego (Rtg, spirometria)
  • układu pokarmowego (gastroskopia , USG , TK, RM)
  • układu moczowego (urografia, cystografia, USG badania bakteriologiczne)
  • układu krążenia (Ekg , Holter Ekg , Holter RR)
  • układu nerwowego (EEG, TK, RM)

Oddział posiada na salach wzmożonego nadzoru nowoczesną aparaturę (kardiomonitor, pulsoksymetr, pompy infuzyjne) do monitorowania trudnych przypadków.

Informacje dla Pacjenta: Do oddziału Pediatrycznego przyjmujemy pacjentów w wieku od noworodkowego do 18 roku życia. Istnieje możliwość przebywania w oddziale 1 rodzica razem z dzieckiem przez całą dobę.

Odwiedziny: Odwiedziny w oddziale dla pozostałych osób są codziennie od 14:00-16:00.