Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnionych członków ich rodzin. Placówka czynna jest 5 dni w tygodniu w następujących godzinach:

Poniedziałek
07:00-20:00
Wtorek-Czwartek
07:30-19:30
Piątek
07:30-17:00

Przyjmowanie osób pierwszorazowych odbywa się codziennie
w godz. od 9:00 do 14:00

 Skargi i wnioski przyjmuje kierownik Ośrodka w piątki w godzinach
14.00-15.00

Ośrodek realizuje zadanie pn. "Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin" współfinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych​

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie jest potrzebne skierowanie, aby skorzystać z pomocy terapeutycznej. Osoby bliskie, członkowie rodzin osób uzależnionych oraz osoby z uzależnieniami behawioralnymi np. uzależnienie od hazardu czy Internetu) muszą mieć skierowanie od lekarza POZ. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, zarówno dla osób ubezpieczonych w NFZ bądź nieubezpieczonych.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu:

Rejestracja: (18) 440 71 31
Administracja: (18) 442 02 87
E-mail:nsodwyk@szpital-krynica.pl
Adres: ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz