Fundacja Rozwoju Szpitala Miejskiego im. dr Józefa Dietla w Krynicy

Celem Fundacji jest:

  • wspieranie projektów mających na celu promocję i rozwój Szpitala
  • udzielanie pomocy finansowej Szpitalowi
  • wyposażenie Szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
  • podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego Szpitala.
 

Dla realizacji celów Fundacja:

  • inicjuje oraz wspiera finansowo lub współuczestniczy w realizacji programów i projektów rozbudowy i modernizacji Szpitala
  • organizuje i finansuje zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala
  • organizuje sympozja i konferencje dotyczące metod lecznictwa szpitalnego
  • finansuje publikacje poświęcone lecznictwu szpitalnemu i problematyce funkcjonowania szpitala
  • propaguje tradycje i dorobek Szpitala w kraju i za granicą

Dane adresowe

ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 47 32 408, 18 47 32 420

NIP 734-28-90-294

Regon 492729866

KRS0000076480
Nr KontaPKO BP Krynica-Zdrój 74 1020 3453 0000 8102 0045 5097

Zarząd Fundacji

Prezes ZarząduBogumiła Warzyńska
V-ce Prezesi ZarząduAnna Kurzawska, Juliusz Jarończyk
Główna KsięgowaCecylia Choromańska

Wspierając Fundację Rozwoju Szpitala Miejskiego im. dr Józefa Dietla w Krynicy pomagasz leczonym w nim pacjentom!

Sprawozdanie za 2022 rok: