Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału

lek. med. Arkadiusz Niemiec

Pielęgniarka Oddziałowa

Barbara Góra

Z-ca Kierownika

Lek. med. Dorota Krzyżak-Pietrzkiewicz

Lokalizacja
Parter - (skrzydło od ul. Czarny Potok)

Telefony

Kierownik:
Dyżurka lekarska:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Dyżurka Pielęgniarek:

Działalność Oddziału

Intensywna Terapia:

Oddział zapewnia opiekę medyczną pacjentom pozostającym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wymagających monitorowania i ciągłego nadzoru, wspomagania podstawowych czynności życiowych i żywienia pozajelitowego.

Anestezjologia:

Lekarze Oddziału wykonują znieczulenia w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi standardami anestezjologicznymi do przeprowadzanych w Szpitalu zabiegów operacyjnych, oraz drobnych zabiegów wykonywanych w salach zabiegowych.

Sprzęt:

  • respiratory,
  • kardiomonitory,
  • aparat do leczenia nerkozastępczego,
  • stymulator serca,
  • pompy infuzyjne,
  • pompa do żywienia pozajelitowego,
  • pulsoksymetry,
  • bronchofiberoskop.

Średnia ilość rocznych hospitalizacji: ok. 90