Dyrekcja Szpitala

Łukasz Rachtan

Dyrektor Naczelny
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - Marek Lemański

Marek Lemański

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa
Przełożona Pielęgniarek - Zofia Kuc

Zofia Kuc

Przełożona Pielęgniarek