Informacje nt. pobytu w Szpitalu

Pacjent przebywający w Szpitalu:

 • Nie powinien przechowywać przy sobie przedmiotów wartościowych i pieniędzy, za które Szpital w razie zaginięcia nie odpowiada – przedmioty wartościowe należy złożyć w depozycie szpitalnym.
 • W trakcie hospitalizacji zachowuje się kulturalnie, zarówno w odniesieniu do pozostałych pacjentów jak i personelu.
 • Przebywa w przeznaczonym dla niego miejscu w czasie wizyt, badań i posiłków.
 • Nie zmienia samowolnie przydzielonego łóżka.
 • Dba o higienę osobistą.
 • Nie zakłóca spokoju innym chorym – przestrzega godzin ciszy nocnej.
 • Szanuje mienie będące własnością Szpitala.
 • Nie pali tytoniu i nie pije alkoholu.
 • Nie używa grzałek i urządzeń elektrycznych i elektronicznych (np. telefonów komórkowych) – bez zgody personelu Szpitala.
 • Stosuje się do wszystkich zaleceń oraz wskazówek lekarskich i pielęgniarskich.
 • Nie przyjmuje leków ani nie poddaje się jakimkolwiek zabiegom poza przepisanymi i zaleconymi przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego.
 • Ponosi koszty pobytu w oddziale, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia, a mimo to pozostaje w Szpitalu.