Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik Pracowni

Danuta Pawlus

Lokalizacja

Poziom 0 - Budynek Szpitala

Godziny przyjmowania materiału do badań:

Poniedziałek-Sobota
07:00-10:00
Niedziela
07:30-10:00

(do godz 10:00 przyjmowanie kału do badań)

Odbieranie wyników badań wyłącznie w godzinach*: 16:00 - 18:00

* dotyczy badań wykonywanych odpłatnie przez pacjentów oraz badań na zlecenie lekarzy POZ

Telefony

Rejestracja:
Serologia:
Kierownik:

Informacje ogólne:

Oferujemy badania od podstawowych po specjalistyczne, z następujących dziedzin:

 • biochemia kliniczna
 • hematologia
 • analityka ogólna
 • immunochemia
 • hormony
 • markery nowotworowe
 • wirusologia
 • serologia grup krwi
 • koagulologia

Zakres badań dostosowujemy do aktualnych potrzeb lekarzy i pacjentów.

Jakość:

 • Centralne Laboratorium prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości stosowanych metod
 • Uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Nasze atuty:

 • kadra z wieloletnim doświadczeniem
 • wysokiej klasy aparatura i odczynniki do badań podstawowych i specjalistycznych
 • wykonujemy badania u pacjentów posiadających skierowanie od lekarza oraz indywidualnych (badania płatne )
 • wszystkie badania wykonywane są na miejscu, bez konieczności transportu
 • większość wyników dostępna w tym samym dniu
 • w przypadku badań wysokospecjalistycznych, nie ujętych w cenniku, pośredniczymy w transporcie materiału do ośrodka, który takie badania wykonuje

Informacje dla Pacjenta

Warunki pobrania krwi do badań:

 • materiał pobiera się rano, po około 12 godzinach przerwy w przyjmowaniu pokarmów, po przespanej nocy, ( wiele parametrów ulega zmianom dobowym, niektóre nawet o kilkadziesiąt procent . Jest to uzależnione od pory dnia, a także od przyjmowania posiłków, płynów, wysiłku fizycznego, stresu itp.)
 • Standaryzacja warunków pobierania materiału umożliwia porównanie wyników z różnych dni.
 • przed pobraniem należy pozostać w spoczynku przez około 15 minut.
 • kilka dni przed badaniem należy stosować normalną dietę i aktywność fizyczną
 • zażywanie leków powinno być ustalone z lekarzem. Jednak zawsze należy postępować tak samo, czyli zażywać przed lub dopiero po badaniu
 • w przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania( z wyjątkiem oznaczeń glukozy) i niezwłoczny przyjazd do laboratorium, celem pobrania materiału do badań.

Mocz – badanie ogólne:

 • mocz poranny, czyli oddany jako pierwszy po nocnym wypoczynku, z zachowaniem podstawowych zasad higieny
 • do jednorazowego pojemnika
 • do badania należy zebrać próbkę moczu ze środkowego strumienia – tzn. pierwszą część porcji moczu należy oddać do toalety a następnie do pojemnika.
 • pojemnik należy dokładnie zakręcić i opisać imieniem i nazwiskiem na boku pojemnika
 • mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Dobowa zbiórka moczu:

 • należy zaopatrzyć się w naczynie do przeprowadzania zbiórki o odpowiedniej pojemności,
 • należy skontaktować się z personelem laboratorium w celu ustalenia, czy nie należy zastosować środka konserwującego,
 • zbiórkę rozpocząć po opróżnieniu pęcherza w pierwszym porannym oddaniu moczu, czyli pierwsze opróżnienie należy oddać do toalety,
 • zbiórkę zakończyć na moczu porannym dnia następnego, następnie pojemnik wymieszać i wlać próbkę moczu do pojemnika jak na badanie ogólne,
 • opisać imieniem i nazwiskiem na ściance naczynia oraz wpisać dobową objętość moczu odczytaną ze skali na pojemniku zbiorczym,
 • próbkę dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

Kał (na obecność krwi utajonej, resztek pokarmu, jaj i pasożytów):

 • niewielką próbkę kału należy pobrać z różnych miejsc tej samej porcji do specjalnego pojemnika
 • kał na obecność pasożytów należy pobrać trzykrotnie w odstępach 3-4 dniowych
 • podpisać pojemnik
 • dostarczyć do laboratorium

Odbiór wyników badań:

Wyniki badań płatnych należy odbierać osobiście, na podstawie zlecenia, lub przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyników nie podajemy przez telefon.

Oferta dla firm i zakładów pracy:

Proponujemy zakładom pracy kompleksowe badanie pracowników i programy profilaktyki zdrowia :

 • badania okresowe pracowników
 • badania profilaktyczne np. poziom glukozy, profil lipidowy (cholesterol, HDL, LDL, triglicerydy), profil nerkowy, profil wątrobowy, profil kontrolny,
 • możliwość bezpłatnego dojazdu do zakładu i pobrania materiału do badań.