Informacje dla Praktykantów

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty i informacje przeznaczone dla Studentów i Praktykantów.

Prosimy o zapoznanie się  z poniższymi materiałami oraz wypełnienie i dostarczenie do Działu Kadr i Szkoleń oświadczenia o zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym.

Oświadczenie o zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym:

Materiały z zakresu RODO:

Materiały z zakresu Profilaktyki Zakażeń Szpitalnych:

Materiały z zakresu BHP: