Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu:

‐ Adresy IP Użytkownika,

‐ Cookies (tzw. ciasteczka),

‐ informacja o przeglądarce użytkownika.

2. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika.

3. Sposób wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Kontakt z Użytkownikiem

Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: iod@szpital‐krynica.pl

5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

6. Obowiązek informacyjny

a) Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy‐ Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33‐380 Krynica‐Zdrój,

b) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie 3. Polityki prywatności.,

c) Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,

d) Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne.

7. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

a) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu,

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych,

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu,

e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu

‐ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

‐ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

‐ utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

‐ niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

‐ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

‐ funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

8. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

9. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,

b) dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz za pomocą mechanizmu uwierzytelniania dostępu do serwisu,

c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

10. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy‐Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33‐380 Krynica‐Zdrój (dalej: Szpital). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Kraszewskiego 142, 33‐380 Krynica‐Zdrój
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.szpital‐krynica.pl
 • przez e‐mail: iod@szpital‐krynica.pl
 • telefonicznie: +48 18 473 21 00

Inspektor ochrony danych

Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą należy się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Kraszewskiego 142, 33‐380 Krynica‐Zdrój
 • przez e‐mail: iod@szpital‐krynica.pl

Szpital przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy opieki medycznej,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny szpitala).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy opieki medyczną,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Informacje dotyczące profilowania

nie dotyczy

Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które Szpital przetwarza w celu świadczenia usług medycznych, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy danych osobowych

Szpital może przekazywać dane osobowe: 

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez osobę.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Szpital przesłał dane osoby do innego administratora. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych jest warunkiem realizacji opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.