Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierownik Oddziału

lek. med. Maciej Michalczyk

Pielęgniarka Oddziałowa

Anna Nowak

Lokalizacja
I Piętro - Budynek Szpitala

Telefony

Ordynator:
Sekretariat:
Dyżurka Lekarska:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Dyżurka Pielęgniarek:

Działalność Oddziału

Oddział posiada:

  • Gabinet zabiegowy, gdzie wykonuje się drobne zabiegi inwazyjne typu biopsja szpiku, czy punkcja opłucnej i inne.
  • Pracownię badań czynnościowych, gdzie wykonuje się próby wysiłkowe na bieżni ruchomej i rowerze, odczytuje zapisy ekg metodą Holtera, zapisy całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz badania spirometryczne.
  • Salę Intensywnej Opieki.

Zakres czynności:

Leczenie pacjentów chorych internistycznie: choroby serca, choroby płuc, choroby układu trawiennego, choroby krwi, choroby neurologiczne- możliwość konsultacji neurologicznych i inne.

Sprzęt:

Oddział posiada dostęp do aparatu USG, gdzie wykonywane są badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, naczyń dogłowowych, kończyn dolnych i echo serca oraz dostęp do pracowni endoskopowej, gdzie wykonywane są badania endoskopoowe przewodu pokarmowego.