Loga Europejski Fundusz Społeczny, Unia Europejska oraz Województwo Małopolskie

Projekt pt. “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 

Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%)  – 975 332,88zł

Wkład własny Szpitala  (15%) – 172 117,57 zł

Całkowite koszty kwalifikowane zadania realizowanego przez Szpital –  1 147 450,45 zł

Cel:

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

 • Zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
 • Zakup środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
 • Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 •     mieszkańcy województwa małopolskiego
 •     osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego
 •     personel medyczny

Zadanie w części realizowane przez Partnera Projektu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju w zakresie zakupu poniższego sprzętu:

 • Aparat EKG;
 • Aparat do mierzenia ciśnienia;
 • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiająca diagnostykę klatki piersiowej płuc;
 • Łóżko, w tym łóżko OIOM z materacem;
 • Bronchofiberoskop z wyposażeniem;
 • Materace p/odleżynowe;
 • Nebulizator;
 • Otoskop pediatryczny;
 • Pompa infuzyjna;
 • Pościel medyczna;
 • Pulsoksymetr;
 • Spirometr;
 • Termometry;
 • Wyroby medyczne jednorazowego użytku;
 • Myjnie;
 • Samobieżne maszyny czyszczące;
 • Sterylizator parowy;
 • Sprężarka do sprężonego powietrza medycznego;
 • Łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem;
 • Szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków;
 • Środki ochrony osobistej;
 • Bramki dezyfekcyjne

Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.