Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Projekt pt: "Rozbudowa Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych"

Całkowity koszt realizacji projektu: 14 091 048,00 zł

Kwota pożyczki NFOŚiGW: 2 729 900,00 zł

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych przy ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój oraz wykonaniu dokumentacji projektowej.

Projektowany budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, połączonym dwoma dwukondygnacyjnymi łącznikami z istniejącym szpitalem. Przedsięwzięcie obejmuje również rozbudowę istniejącego Oddziału Położniczego mieszczącego się we wschodnim skrzydle szpitala. Budynek jest niepodpiwniczony o powierzchni 2 729,90 m2, o niskim zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania. W budynku zastosowano szereg energooszczędnych rozwiązań co pozwoli w znaczący sposób ograniczyć zużycie energii w budynku oraz zmniejszenie emisji C02.

Do najistotniejszych elementów zaprojektowanego budynku, mających wpływ na niskie zapotrzebowania na energię mają:

 1. zwiększenie grubości izolacji poszczególnych przegród budowlanych:
  • ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną o grubości 15 cm, o współczynniku przenikania ciepła U < 0,14 – 0,20 W/(m2K),
  • podłoga na gruncie U < 0,12 – 0,13 W/(m2K) (izolowana 20 cm styropianu),
  • dach zaprojektowano jako stropodach, ocieplony wełną mineralną o grubości 15-30 cm, o współczynniku przenikania ciepła U < 0,11 – 0,16 W/(m2K),
  • stolarka okienna U < 0,8 W/(m2K),
  • stolarka drzwiowa U < 1,2 W/(m2K),
 2. instalacja co. będzie zasilana z istniejących dwóch kotłów kondensacyjnych gazowo-olejowych, grzejniki stalowe, płytowe, ogrzewanie podłogowe,
 3. źródło ciepła dla c.w.u. będzie pozyskiwane z istniejących dwóch kotłów kondensacyjnych gazowo-olejowych oraz z kolektorów słonecznych,
 4. zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepła ok. 85%,
 5. zastosowanie oświetlenia energooszczędnego LED,
Dzięki zastosowaniu powyższych nowoczesnych rozwiązań budynek spełnia klasę energooszczędności „B” w PP Lemur.
 

Efekt rzeczowy:

 • liczba budynków energooszczędnych: 1 szt.
 • powierzchnia o regulowanej temperaturze budynków energooszczędnych: 2 729,90 m2

Efekt ekologiczny:

 • Zmniejszenie emisji C02: 56,20 Mg/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 997,21 GJ/rok.