Loga Europejski Fundusz Społeczny, Unia Europejska oraz Województwo Małopolskie

Projekt pt. “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 

Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

Wartość całego projektu: 114 061 350,00 zł

Wartość dofinansowania: 96 952 147,50 zł (współfinansowanie UE; Europejski Fundusz Społeczny)

Cel:

Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej
 • zakup środków ochrony osobistej
 • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych
 • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji
 • zakup testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych
 • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego
 • personel medyczny

 

Zadanie w części realizowane przez Partnera Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju w zakresie zakupu poniższego sprzętu:

 1. Aparat do EKG
 2. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umozliwiajacą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 3. Defibrylator z wyposażeniem
 4. Fiberoskop intubacyjny
 5. Kardiomonitor- różne rodzaje, np. anestezjologiczny, przenośny
 6. Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta
 7. Pompa infuzyjna – różne rodzaje, wraz z wyposażeniem
 8. Pulsoksymetr różne
 9. Termometry do pomiaru ciała
 10. Wózki anestezjologiczne
 11. Zestawy do tracheostomii przezskórnej
 12. Zestawy do wkłuć centralnych
 13. Zestawy do wkłuć dializacyjnych
 14. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń (ozonator)
 15. Dozowniki do dezynfekcji
 16. Kurtyny izolacyjne oraz kurtyny podciśnieniowe
 17. Myjka endoskopowa
 18. Środki do dezynfekcji
 19. Chłodnia laboratoryjna
 20. Odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2
 21. Podgrzewarka do płynów- cieplarka
 22. Wirówka laboratoratoryjna
 23. Zestaw pipet automatycznych

Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.