You are currently viewing Oferta pracy – Kierownik Działu Księgowości

Oferta pracy – Kierownik Działu Księgowości

Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
zatrudni Kierownika Działu Księgowości

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: rachunkowość i/lub
  finanse,
 • 5 lat pracy w służbach finansowo- księgowych, w tym 3 lata na stanowisku
  kierownika działu,
 • posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu
  ustawy o rachunkowości,
 • posiadanie praktycznych umiejętności obsługi oprogramowania księgowo-
  finansowego,
 • posiadanie umiejętności sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych
  i statystycznych,
 • umiejętność sporządzania wzorów pism w postępowaniu podatkowym,
 • biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości oraz przepisów
  prawa bilansowego i podatkowego oraz praktycznego ich stosowania,
 • ogólna znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz
  działalności leczniczej (co będzie dużym atutem) oraz praktyczne ich
  zastosowanie,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność
  i zaangażowanie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia
  ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do
  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie
  odrębnych przepisów,
 • doświadczenie w ochronie zdrowia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji księgowej oraz podatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie innych sprawozdań i raportów w zgodzie z obowiązującymi
  regulacjami i standardami,
 • współtworzenie polityki rachunkowości Szpitala i opracowywanie projektów
  wewnętrznej dokumentacji,
 • kierowanie pracą Działu Księgowości,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Szpitalu,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami, w tym m.in. z bankami oraz urzędami.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie
  zawodowe,
 • oświadczenie kandydata / kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
  Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (RODO)).

Zgłoszenia należy kierować w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. na adres
e-mail: kadry@szpital-krynica.pl