Flaga Polski

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego - stół operacyjny”

Dofinansowanie realizacji zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Wartość dofinansowania: 340 956,00 zł

Wartość całkowita: 340 956,00 zł