Flaga Polski

Zakup i wymiana dwóch dźwigów osobowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa leczenia chorych, w związku z epidemią COVID-19

Dofinansowanie realizacji zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Wartość dofinansowania: 486 000,00 zł

Wartość całkowita: 595 320,00 zł