Projekt pt. “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 

Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

Wartość całego projektu: 69 334 161,18 zł

Wartość dofinansowania:  69,334,161.18 zł  (współfinansowanie UE; Europejski Fundusz Społeczny)

Cel:

Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie jest 39 partnerów.

Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej
 • zakup środków ochrony osobistej
 • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych
 • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji
 • zakup testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych
 • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego
 • personel medyczny

Zadanie w części realizowane przez Partnera Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju w zakresie zakupu poniższego sprzętu:

 1.     Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umozliwiajacą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 2.     Defibrylator z wyposażeniem
 3.     Diatermia chirurgiczna
 4.     Łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem
 5.     Szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków
 6.     Środki ochrony osobistej
 7.     Bramki dezyfekcyjne

Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.