Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju

Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy Zdroju powstał w październiku 1955 roku. W obecnej formie prawnej jako Samodzielny Publiczy Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 31.08.1998 r.

Szpital przez ponad 65 lat działania doskonale wpisał się w klimat i potrzeby uzdrowiska, które każdego roku gości setki turystów i kuracjuszy.

Rozbudowa i modernizacja placówki zakończona w 2011 roku oraz wdrożenie projektu „E-Szpital w Krynicy-Zdroju” znacznie przyczyniły się do poprawy standardu i jakości leczenia, czyniąc krynicki szpital nowoczesnym centrum medycznym. Powiększenie powierzchni Szpitalnej w 2017r. o nowe skrzydło pozwoliło podnieść jakość świadczenia usług z zakresu Pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak również zabiegów wykonywanych na nowoczesnym Bloku Operacyjnym.

Szpital zapewnia stacjonarne, całodobowe oraz ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta.

Całodobowe świadczenia zdrowotne udzielane są na Oddziałach:

 • Chirurgii Ogólnej,
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Chorób Wewnętrznych,
 • Ginekologiczno-Położniczym,
 • Pediatrii i Noworodków,
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ambulatoryjna opieka zdrowotna realizowana jest w Poradniach Specjalistycznych:

 • Chirurgii Ogólnej,
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Ginekologiczno-Położniczej,
 • Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci,
 • Endokrynologicznej,
 • Pediatrycznej,
 • Gastroenterologicznej,
 • Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital prowadzi pięć Pracowni Diagnostycznych:

 • Bakteriologii,
 • Endoskopii,
 • USG,
 • RTG,
 • EKG.

Świadczenia zdrowotne realizowane są na rzecz mieszkańców: miasta i gminy Krynica-Zdrój, powiatu nowosądeckiego jak również mieszkańcom z różnych rejonów Polski jak również pacjentów z zagranicy – ze względu na usytuowanie szpitala w rejonie uzdrowiskowo-turystycznym.