You are currently viewing Konkursu ofert na przyjęcie obowiązku udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w RTG, Endoskopii, Bloku Operacyjnym

Konkursu ofert na przyjęcie obowiązku udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w RTG, Endoskopii, Bloku Operacyjnym

DYREKTOR SPZOZ Szpitala im dr J.Dietla w Krynicy-Zdroju,

Ogłasza konkursy na :  przyjęcie obowiązku udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych pacjentom SP ZOZ w następujących komórkach organizacyjnych:

Pracowni RTG
konkurs ofert na wykonywanie zadań lekarza Kierującego Pracownią RTG
konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierownika Pracowni Endoskopii
konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierownika Bloku Operacyjnego

 

Więcej informacji w poniższym załączniku.