Konkurs

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej: Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Pediatrii i Noworodków

Czytaj więcej...

Rejestracja telefoniczna poradnii specjalistycznych - informacja dla pacjentów

Informujemy, że rejestracja telefoniczna poradnii specjalistycznych jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza:  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Pediatrii i Noworodków SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs ofert na udzielenie kredytu/pozyczki długoterminowego z pzreznaczeniem na spłatę istniejących zobowiązań pożyczkowych i istniejących zobowiązań pożyczkowych i istniejącego zobowiązania wynikającego z ugody w wysokości 5 200 000, 00 PLN

Czytaj więcej...

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.