You are currently viewing Konkurs ofert  na Zastępcę Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Konkurs ofert  na Zastępcę Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2023r., poz. 1515) proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r., poz. 430).

Więcej informacji w poniższym załączniku.