You are currently viewing Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych – rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych – rozstrzygnięcie

DYREKTOR SPZOZ  Szpitala  im dr J.Dietla  w Krynicy-Zdroju,  

Ogłasza konkurs na :  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktów pielęgniarskich w ( odpowiednio):

  • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
  • Izba Przyjęć
  • Oddziały Szpitalne

Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym, którego wzór wraz z warunkami konkursu ofert można pobrać ze strony szpitala lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 114 (Dział Statystyki i Procedur Medycznych), tel, ( 18 ) 47 32 424. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Konkurs ofert Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktów pielęgniarskich w (odpowiednio)