You are currently viewing Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko: Przełożonej Pielęgniarek SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju.