Ankieta oceniająca stopień zadowolenia Pacjenta Oddziału

Szanowni Pacjenci!

Interesuje nas Państwa opinia na temat jakości świadczonych w Szpitalu usług medycznych, dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety anonimowej.

Przekazane uwagi i spostrzeżenia będą cennymi wskazówkami, prowadzącymi do poprawy jakości opieki w naszym Szpitalu.

Dziękujemy!


Metryczka Pacjenta


Spośród podanych niżej odpowiedzi, prosimy o zakreślenie jednej, zgodnej z Pani/Pana odczuciami. Będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelkie uwagi pozostawione w wyznaczonych do tego miejscach.

Pola oznaczone * są wymagane.

1. Ocena kontaktów z Izbą Przyjęć

2. Ocena kontaktów z Lekarzem

3. Ocena kontaktów z Pielęgniarkami

4. Ocena Oddziału

5. Ogólna ocena Oddziału

6. Ocena posiłków/dieta

7. Co Pana/Pani zdaniem jest słabą stroną naszego Oddziału?

8. Co Pana/Pani zdaniem jest największym atutem Oddziału?