Ankieta oceniająca stopień zadowolenia Pacjenta Punktu Pobrań

Szanowni Pacjenci!

Interesuje nas Państwa opinia na temat jakości świadczonych w Szpitalu usług medycznych, dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety anonimowej.

Przekazane uwagi i spostrzeżenia będą cennymi wskazówkami, prowadzącymi do poprawy jakości opieki w naszym Szpitalu.

Dziękujemy!


Metryczka Pacjenta


Spośród podanych niżej odpowiedzi, prosimy o zakreślenie jednej, zgodnej z Pani/Pana odczuciami. Będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelkie uwagi pozostawione w wyznaczonych do tego miejscach.

Pola oznaczone * są wymagane.

1. Ocena kontaktów z Osobą rejestrującą

2. Ocena kontaktów z Osobą pobierająca materiał do badań

3. Ocena Punktu Pobrań

4. Dostęp do wyników badań

5. Ogólna ocena Punktu Pobrań

6. Co Pana/Pani zdaniem jest słabą stroną Punktu Pobrań?

7. Co Pana/Pani zdaniem jest największym atutem Punktu Pobrań?