Książka telefoniczna

Szanowni Państwo, aby ułatwić Państwu kontakt z naszym Szpitalem uruchomione zostały bezpośrednie numery do wszystkich abonentów Szpitala. Nie muszą więc już Państwo dzwonić na centralę i czekać na połączenie przez operatora lecz bezpośrednio zadzwonić do żądanego abonenta.

Wystarczy wybrać 18-4732 xxx (xxxoznacza numer wewnętrzny) aby połączyć się z abonentem.

Szpital

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Ordynator Oddziału312
Dyżurka Lekarska315
Dyżurka Pielęgniarek314
Sekretariat Oddziału313
Oddział Chorób Wewnętrznych
Kierownik Oddziału201
Dyżurka Lekarska204
Dyżurka Pielęgniarek206
Sekretariat Oddziału205
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ordynator Oddziału221
Dyżurka Lekarska130
Dyżurka Położnych (parter)133
Dyżurka Pielęgniarek (3 piętro)220
Sekretariat Oddziału136
Izba Przyjęć Oddziału131
Oddział Pediatrii i Noworodków
Ordynator Oddziału215
Dyżurka Lekarska215
Dyżurka Pielęgniarek - Pediatria216
Dyżurka Pielęgniarek - Noworodki135
Sekretariat Oddziału212
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik Oddziału222
Dyżurka Lekarska222
Dyżurka Pielęgniarek209
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Kierownik123
Serologia121
Punkt Pobrań122
Bakteriologia124
Izba Przyjęć
Dyżurka Pielęgniarek101
Ambulatorium Chirurgi Uraz.Ortop.102
Ambulatorium Chirurgii Ogólnej103
Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii
Rehabilitacja321
Fizykoterapia415
Pracownia RTG
Technicy    307
Dział Żywienia
Kierownik333
Kuchnia332

Administracja

Dyrekcja
Dyrekcja, Sekretariat400
FAX700
BHP, OC, P. Poż407
Kadry413
Zamówienia Publiczne409
Specjalista ds. Epidemiologii420
Przełożona Pielęgniarek412
Oddział Chirurgii Ogólnej
Ordynator Oddziału301
Dyżurka Lekarska302
Dyżurka Pielęgniarek304
Sekretariat Oddziału305
Księgowość
Główna Księgowa408
Kasa406
Księgowość p.101401
Księgowość p.102402
Księgowość p.103403
Dział Techniczno - Gospodarczy
Kierownik Działu411
Sekcja Techniczna410, 510
Dyżurka Sekcja Informatyki404, 405
Dział Statystyk i Procedur Medycznych
Kierownik Działu424
DzSiPM414
Centralna Apteka
Apteka425