Dyrekcja Szpitala

Łukasz Rachtan

Dyrektor Naczelny

Dorota Szymańska

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

Zofia Kuc

Przełożona Pielęgniarek