Fundacja Rozwoju Szpitala

 FUNDACJA ROZWOJU SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR JÓZEFA DIETLA W KRYNICY-ZDROJU

 

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie projektów mających na celu promocję i rozwój Szpitala
 • udzielanie pomocy finansowej Szpitalowi
 • wyposażenie Szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
 • podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego Szpitala.

 

Dla realizacji celów Fundacja:

 • inicjuje oraz wspiera finansowo lub współuczestniczy w realizacji programów i projektów rozbudowy
  i modernizacji Szpitala
 • organizuje i finansuje zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala
 • organizuje sumpozja i kofnerencje dotyczące metod lecznictwa szpitalnego
 • finansuje publikacje poświęcone lecznictwu szpitalenemu i problematyce funkcjonowania szpitala
 • propaguje tradycje i dorobek Szpitala w kraju i za granicą

KLIKNIJ pdf aby uzyskać więcej informacji na temat historii i działalności Fundacji

 

 fundacja

 


 

Adres Fundacji:

ul. Kraszewskiego 142; 33-380 Krynica-Zdrój

tel. 018 4732421 ; fax. 018 4712338

NIP 734-28-90-294; Regon 492729866

 

Zarząd i Rada Fundacji:

 

Prezes Zarządu

Przewodniczący Rady

Bogumiła Warzyńska Tadeusz Frączek

V-ce Prezesi Zarządu

V-ce Przewodniczący Rady

Anna Kurzawska

Michał Jasnosz

Juliusz Jarończyk

 
 

KRS FUNDACJI

KONTO FUNDACJI

0000076480

PKO BP Krynica-Zdrój

74 1020 3453 0000 8102 0045 5097

 

 

 Wspierając Fundację Rozwoju Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju pomagasz leczonym w nim pacjentom!
 
 
Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.