Konkurs ofert - Rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze Gminy Piwniczna, Rytro, Stary Sącz oraz Podegrodzie- dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - Rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs ofert na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziałach: Ginekologii i Położnictwa ,Chirurgii Ogólnej, Pediatrii i Noworodków, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej .

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - Rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie: przyjęcia obowiązków na świadczenia medyczne udzielane w ramach kontraktów świadczonych przez pielęgniarkę/położną w oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Czytaj więcej...

Informacja

W związku z niepokojącymi doniesieniami, informujemy, że SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju nie prowadzi zbiórki pieniędzy na rozbudowę szpitala w tym modernizację Oddziału Pediatrii - indywidualnie lub za pośrednictwem innych instytucji.

Ewentualnych Darczyńców, prosimy o wpłaty na rzecz Fundacji Rozwoju Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju:

Nr konta: 74 1020 3453 0000 8102 0045 5097

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.