Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs na wykonywanie zadań lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , oraz udzielanie świadczeń lekarskich w ramach kontraktu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego w zakresie przebudowy wraz z wyposażeniem byłego oddziału Bloku Operacyjnego i przystosowanie go do funkcji oddziału Ginekologii w SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dostawa Monitora Pacjenta"

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w Oddziałach Szpitalnych SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Czytaj więcej...

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.