Zapytanie ofertowe

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie przeglądów, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i DTR proucentów wykona między innymi następujące czynności.

Czytaj więcej...

Klauzula informacyjna w sprawie RODO

Klauzula informacyjna w sprawie wejścia w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25.05.2018r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs na wykonywanie zadań lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych, wykonywanie zadań Zastępcy Kierownika Oddziału, oraz konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach kontraktu w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs na zadanie pn.: Dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością do wymogów normy PN-EN ISO 9001:2015.

Czytaj więcej...

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.