Informacja

W związku z niepokojącymi doniesieniami, informujemy, że SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju nie prowadzi zbiórki pieniędzy na rozbudowę szpitala w tym modernizację Oddziału Pediatrii - indywidualnie lub za pośrednictwem innych instytucji.

Ewentualnych Darczyńców, prosimy o wpłaty na rzecz Fundacji Rozwoju Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju:

Nr konta: 74 1020 3453 0000 8102 0045 5097

Konkurs ofert

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, oglasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań USG na rzecz pacjentów Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, oglasza konkurs W ZAKRESIE KONTRAKTÓW LEKARSKICH w Oddziale Pediatrii i Noworodków oraz Poradni Wad i Zaburzeń Rozwojowych Dzieci

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, oglasza konkurs na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktów lekarskich w oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Poradni Ginekologicznno-Położniczej

Czytaj więcej...

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.