Konkurs ofert - koniec terminu

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju w porozumieniu z Nowosądecką Okregową Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Saczu ogłasza:

 

konkurs ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Nowym Saczu ogłasza:

 

konkurs ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza:  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgnirskiej w oddziale chirurgii ogólnej SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju


Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego.

Czytaj więcej...

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.