Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs na wykonywanie zadań lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych, wykonywanie zadań Zastępcy Kierownika Oddziału, oraz konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach kontraktu w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs na zadanie pn.: Dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością do wymogów normy PN-EN ISO 9001:2015.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor SPZOZ Szpital im dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Poradni Chirurgii Ogólnej.

Czytaj więcej...

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.