Konkurs ofert - ROZSTRZYGNIĘCIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie Całodobowej Opieki Pielęgniarskiej w Oddziałach Szpitalnych.

Czytaj więcej...

Przetarg - ROZTRZYGNIĘTO

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg na zbycie używanego mienia ruchomego.

Czytaj więcej...

Konkurs Ofert

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w charakterze lekarza posiadającego specjalizacje z radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza kierującego w Pracowni RTG.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju nawiąże współpracę z lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie pediatrii

Czytaj więcej...

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.