Konkurs Ofert

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w charakterze lekarza posiadającego specjalizacje z radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza kierującego w Pracowni RTG.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju nawiąże współpracę z lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie pediatrii

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach projektu pn. „Różne nałogi - wspólna droga w terapii".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Waryńskiego 1 od maja 2014r. jest partnerem Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Krakowie w realizacji programu profilaktyki depresji pn. Wyprzedzić smutek. W ramach programu zostaną przeprowadzone bezpłatne konsultacje o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Czytaj więcej...

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.