Projekt pt: "Ochrona środowiska poprzez kompleksowe działania termo modernizacyjne wraz z monatażem systemu solarnego w Szpitalu w Krynicy-Zdroju"

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
Dane dotyczące Projektu

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację dwóch budynków (budynek główny i budynek administracyjny) szpitala polegającą na:

  • wymianie instalacji centralnego ogrzewania – w obu budynkach,
  • wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku głównym,
  • wymianie punktów świetlnych w budynku głównym na energooszczędne.
  • remoncie i ociepleniu stropodachów – w obu budynkach (przeprowadzona w latach poprzednich termomodernizacja objęła ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

Oprócz tego, przedmiotem projektu jest też wymiana dwóch kotłów co. gazowo-olejowych na nowoczesne kotły co. o podwyższonej sprawności, oraz instalacja kolektorów słonecznych na budynku głównym.


Budynek główny – Wymiana inst. co.

Przewidziany jest montaż grzejników panelowych z zaworami termostatycznymi; wykonanie instalacji z rur miedzianych lub z polipropylenu. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego wynosić będzie 292,54 kW; roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kształtować się będzie na poziomie 1671,78 GJ/rok; roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) na poziomie 1870,10 GJ/rok, natomiast obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie 6064,60GJ/rok.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu wynosić będzie 37,10 kWh/m3 rok;
wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) wyniesie natomiast 41,50 kWh/m3 rok.


Budynek administracyjny – Wymiana inst. co.

Zakłada się montaż grzejników panelowych z zaworami termostatycznymi i wykonanie instalacji z rur miedzianych lub z polipropylenu.Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego wyniesie 76,03 kW; roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kształtować się będzie na poziomie 583,11 GJ/rok; roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) na poziomie 526,72 GJ/rok; obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie 197,80 GJ/rok.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu wynosić będzie 49,20 kWh/m3 rok;
wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) wynosić będzie 44,44 kWh/m3 rok


Budynek główny – Kolektory słoneczne
Kolektory o powierzchni 2,3 m2 każdy, łącznie 69 m2 wraz z systemem solarnym do podgrzewania wody użytkowej. Możliwa do uzyskania ilość ciepła wyniesie 44,85 MWh/rok; a oszczędność ciepła wyniesie 161 GJ/rok.
Prace budowlane w zakresie instalacji kolektorów słonecznych na dachu obejmować będą: wykonanie normatywnego wyłazu na dach i do przestrzeni strychowej, wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne, wykonanie obróbek i napraw pokrycia dachu po montażu konstrukcji wsporczej solarów. Kolektory słoneczne będą usytuowane na dachu budynku głównego szpitala. System solarny będzie zaopatrywał w ciepłą wodę użytkową budynek główny i administracyjny szpitala wraz z nowo wybudowanym budynkiem przychodni specjalistycznej


Budynek główny – Kotłownia

Oprócz tego przedmiotem projektu jest wymiana dwóch kotłów co. wyprodukowanych w 1195 r. gazowo-olejowych (o łącznej mocy 1040 kW, sprawność ok. 90%) na nowoczesne kotły co. o podwyższonej sprawności (o mocy 2 x 420 kW, sprawność 96%) bez zmiany medium grzewczego, wymiana zasobników ciepłej wody (o pojemności 2×2 m3), wymiana wymiennika cwu (o mocy 270 kW), wymiana zbiorników olejowych wraz z armaturą olejową.
Ponadto przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe pomieszczenia kotłowni i zbiorników oleju obejmujące: wymianę posadzek i okładzin ściennych, malowanie ścian, wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, wymianę istniejącej instalacji wod-kan w zakresie pomieszczenia kotłowni, remont instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji gazowej z systemem detekcji gazu. Na w/w zakres robót jest opracowana i zatwierdzona dokumentacja budowlana

Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu: 2 842 200,00 zł

Kwota dotacji NFOŚiGW: 842 200,00 zł