You are currently viewing Konkurs ofert – opieka psychiatryczna

Konkurs ofert – opieka psychiatryczna

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w celu zapewnienia opieki psychiatrycznej pacjentom uzależnionym i członkom ich rodzin w Poradni Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla Dzieci i Młodzieży

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju

Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  ( DZ.U. Nr 112, poz.654) ),  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( DZ.U. Nr 164,poz.1027,z 2008r.z późn.zm.).

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w celu zapewnienia opieki psychiatrycznej  pacjentom uzależnionym i członkom ich rodzin w Poradni Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla Dzieci i Młodzieży.