Modernizacja Szpitala

 

loga mrpo

 

Projekt pt: "Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju"

 

W dniu 29 grudnia 2008r została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Szpitalem o dofinansowanie projektu pt: "Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju".
Projekt ten realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Proirytetowej 6. Spójność wewnątrz regionalna Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat A Ochrona Zdrowia.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju mająca na celu poprawę standardu leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów.
Inwestycja objeła modernizację oddziałów szpitalnych - Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Ginekologii i Położnictwa, rozbudowę budynku Szpitala o segment diagnostyczny oraz nadbudowę segmentu bocznego Szpitala, a także modernizację dróg i placów wewnętrznych wokół budynku. W efekcie podjętych działań dobudowane zostało 815 m2 a zmodernizowane 2 805 m2 powierzchni szpitalnej, czyli łącznie 3620 m2. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji zmodernizowano 2.114,90m2 powierzchni dróg i placów szpitala oraz zakupiono niezbędne wyposażeni.
 
Prace budowlane realizowane były w czterech etapach:
  • Etap I - nadbudowa segmentu bocznego szpitala (III piętro) przebudowa wschodniego skrzydła szpitala - parter, I i II piętro - termin zakończenia etapu I - 25 luty 2011r.
  • Etap II - rozbudowa o segment diagnostyczny, przebudowa pomieszczeń istniejącej szatni, dobudowa pomieszczenia gazów medycznych w kondygnacji przyziemia oraz tarasu zielonego w kondygnacji parteru - termin zakończenia etapu - II 14 grudnia 2010r.
  • Etap III - modernizacja i przebudowa północnego traktu głównego skrzydła szpitala - piwnica, parter I, II i III piętro - termin zakończenia etapu III - 4 lipca 2011r.
  • Etap IV- modernizacja i przebudowa północnego traktu głównego skrzydła szpitala - piwnica, parter I, II i III piętro, place i drogi wewnętrzne - termin zakończenia etapu IV – 30 sierpnia 2011r
 
Dane dotyczące Projektu
 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 18.06.2009r.

Zakończenie robót budowlanych: 31.08.2011r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 12 901 066,04 zł

Kwota dofinansowania: 6 396 261,65 zł

Wkład własny: 6 504 804,39 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

 

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.