Modernizacja Kotłowni

loga mrpo

 

Projekt pt: "Ochrona środowiska poprzez modernizację kotłowni oraz montaż systemu solarnego w Szpitalu w Krynicy Zdroju"

 

 

 

Celem głównym projektu jest oszczędność energii cieplnej oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania środowiskowego systemu grzewczego Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

 

Ogólne cele projektu:

 • Poprawa sprawności energetycznej systemu cieplnego opartego na technologii gazowo-olejowej oraz wykorzystującej odnawialne
  źródło energii jakim jest energia słoneczna.
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez modernizację technologiczną systemu grzewczego oraz wdrożenie rozwiązań opartych
  na pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł.
 • Wzrost bezpieczeństwa pacjentów i personelu szpitala w Krynicy Zdroju, a także poprawa standardów leczenia poprzez unowocześnienie bazy technologicznej w zakresie pozyskiwania ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Poprawa wizerunku Krynicy Zdroju jako miejscowości uzdrowiskowej poprzez promocję odnawialnych źródeł energii jakim jest
  energia słoneczna.

 

Zakres rzeczowy projektu przewiduje:

 • adaptację pomieszczeń kotłowni,
 • wykonanie konstrukcji na dachu dla instalacji kolektorów słonecznych,
 • technologię kotłowni olejowo-gazowej,
 • instalację gazową,
 • instalację olejową,
 • instalację kolektorów słonecznych,
 • instalację elektryczną w kotłowni.

 

Dane dotyczące Projektu
 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: -

Planowane zakończenie robót budowlanych: 31.12.2011r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 837 188,12 zł

Kwota dofinansowania: 675 017,40 zł

Wkład własny: 162 170,72 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.