Projekty unijne

EFS kolor-72dpi

Projekt pt: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem:
 

Rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

 

Więcej...

 

EFS kolor-72dpi

Projekt pt: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem:

Rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

 

Więcej...

 

EFRR kolor-72dpiRGB

Projekt pt: "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem:

Zwiększenia dostępności i poprawy jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

 

Więcej...

 

loga mrpo

Projekt pt: "E-Szpital w Krynicy-Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej"

Projekt realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Proirytetowej 1. Warunki rozwoju dla społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

Więcej...

 

loga mrpo

Projekt pt: "Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju"

Projekt realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Proirytetowej 6. Spójność wewnątrz regionalna
Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego
i zdrowotnego

Schemat A Ochrona Zdrowia

 

Więcej...

 

loga mrpo

Projekt pt: "Ochrona środowiska poprzez modernizację kotłowni oraz montaż systemu solarnego w Szpitalu w Krynicy Zdroju"

Projekt realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Proirytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

Więcej...

 

 

 

 

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.