Pracownia RTG

 

 

Kierownika Pracowni: lekarz radiodiagnostyk Romuald Adamik

 

Lokalizacja: Budynek Szpitala - poziom -1

 

Godziny pracy: całodobowo przez wszystkie dni tygodnia

 

Telefon: (018) 47 32 307

 

 

Informacje Ogólne:

 

 

Pracownia Rentgenowska wykonuje badania dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i zaopatrywanych ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć oraz badania dla pacjentów kierowanych przez podmioty zewnętrzne.

Kierownik Pracowni lekarz radiodiagnostyk Romuald Adamik pracuje w Pracowni Rentgenowskiej Szpitala

od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-12:00 (Tel. 018 47 32 308)

 

W Pracownii Rentgenodiagnostyki przyjmowanych jest rocznie ponad 20 tysięcy pacjentów.

 

Informacje Sczegółowe:

 

Wyposażenie Pracowni Rentgenowskich:

 • aparat stacjonarny ogolnodiagnostyczny wyposażony w stół do zdjęć kostnych oraz statyw płucny Siemens Multix PRO (rok produkcji i montażu - 2011)
 • aparat stacjonarny ogolnodiagnostyczny do zdjęć i prześwietleń Siemens Axiom Iconos R 100 (rok produkcji i montażu 2005)
 • aparat przewoźny do zdjęć przyłóżkowych SIMPLY HP 32 (rok produkcji i montażu 2016).

Obecnie wprowadzony został system radiografii cyfrowej pośredniej - wszystkie badania wykonywane są cyfrowo. Zdjęcia rentgenowskie przekazywane są w formie elektronicznej na nośnikach CD.

 

Pracownicy Pracowni Rentgenowskiej:

 

W pracowniach Rentgenowskich zatrudnionych jest dwóch lekarzy posiadających specjalizację z radiodiagnostyki, pięciu techników rtg i rejestratorka medyczna. Personel posiada duże doświadczenie zawodowe, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach specjalistycznych, uzyskując uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, specjalisty w zakresie wprowadzania Systemu Kontroli Jakości i innych.

 

Zakres wykonywanych badań rentgenowskich:

 • zdjęcia zatok obocznych nosa, szyi, klatki piersiowej
 • zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej i układu moczowego
 • zdjęcia przeglądowe i specjalistyczne /np. czynnościowe, powiększone, celowane / nieurazowe układu kostno-stawowego
 • zdjęcia pacjentów z urazami jedno i wielomiejscowymi
 • badania kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego /wlewy kontrastowe/
 • skopie klatki piersiowej
 • badania kontrastowe układu moczowo-płciowego / cystouretrografie, urografie, HSG/
 • badania kontrastowe dróg żółciowych /cholangiografie/
 • inne badania wykonywane przez lekarza radiologa.

Badania rentgenowskie przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami i procedurami opracowanymi przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Personel medyczny postępuje zawsze tak, aby dawka promieniowania otrzymanego przez pacjenta była jak najmniejsza w stosunku do uzyskanych korzyści diagnostycznych. Badania nieurazowe układu kostno-stawowego wykonywane są zgodnie z przyjętymi standardami jako zdj. porównawcze / tj. wykonuje się również zdjęcia strony przeciwnej/.

 

Informacje dla Pacjentów:

 

Wymagania dotyczące skierowania do badań rentgenowskich:

 

Warunkiem wykonania badania rentgenodiagnostycznego jest posiadanie przez pacjenta skierowania do badania.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej
 • datę wystawienia skierowania
 • imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL
 • adres pacjenta
 • dokładnie określony rodzaj badania
 • rozpoznanie kliniczne i istotne informacje o pacjencie
 • pieczątkę i podpis lekarza kierującego.

W przypadku gdy badanie jest wykonywane jako kontrolne do wcześniej przeprowadzonych należy załączyć do skierowania zdjęcia i wyniki poprzednich badań.

 

Przygotowanie pacjenta do badania:

 

Przygotowania wymagają pacjenci kierowani do badań kontrastowych przełyku i górnego odcinka przewodu-pokarmowego, zdjęć przeglądowych jamy brzusznej i układu moczowego oraz zdjęć kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i miednicy. Pacjenci kierowani do tego typu badań powinni zgłosić się do badania na czczo /tj. nie przyjmując płynów i pokarmów/. Palacze tytoniu powinni powstrzymać się od palenia w dniu badania. W dniu poprzedzającym badanie należy unikać przyjmowania pokarmów ciężkostrawnych i wzdymających. Wskazane jest podanie leku zmniejszającego ilość gazów w jelitach / np. Espumisan/ w dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania oraz środka przeczyszczającego w przeddzień badania. Pacjenci, którzy wykonują w ramach pobytu szpitalnego badania diagnostyczne kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego przygotowywani są do badania przez personel szpitalny. Pozostałe badania rtg nie wymagają specjalnego przygotowania. Kobiety w ciąży mogą mieć wykonane badania rtg tylko w przypadkach, gdy istnieją bezwzględne wskazania i nie można zastąpić badania rentgenowskiego żadnym innym postępowaniem diagnostycznym. Informacja, ze pacjentka znajduje się w ciąży musi znaleźć się w skierowaniu do badania. Aby uniknąć narażenia kobiet we wczesnej ciąży na promieniowanie jonizujące należy wykonywać badania rentgenowskie u kobiet w wieku rozrodczym pomiędzy 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. W przypadku gdy istnieją bezwględne przeciwwskazania do wykonania badania rentgenowskiego Kierownik Pracowni może odmówić wykonania badania. W przypadkach wątpliwych zasięga opinii /osobiście lub telefonicznie/ lekarza kierującego. Personel Pracowni Rentgenowskiej może również odmówić badania gdy pacjent nie posiada skierowania lub gdy skierowanie jest niekompletne.

 

System Kontroli Jakości i Ochrony Radiologicznej w Pracowniach Rentgenowskich:

 

Pracownie Rentgenowskie posiadają zgodę właściwej terytorialnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na uruchomienie i stosowanie znajdujących się w nich aparatów diagnostycznych. Systematycznie przeprowadzane są kontrole narażenia pracowników i pacjentów na promieniowanie jonizujące. Nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych dawek. W Pracowniach wdrożono System Kontroli Jakości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i przepisami prawnymi. Lekarze i technicy rtg zatrudnieni w Pracowniach Rentgenowskich odbyli teoretyczne i praktyczne szkolenie w tym zakresie. Inspektor Ochrony Radiologicznej posiada aktualne uprawnienia.

 

Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.