Oddział Chorób Wewnętrznych

o-wewn p-wewn

Kierownik Oddziału

Lek. med. Maciej Michalczyk

Pielęgniarka Oddziałowa

Anna Nowak

 

Obsada lekarska: Od 1-go marca 2009 - świadczenia lekarskie wykonywane są przez Spółkę Partnerską SIGNUM:

 • Lek. med. Paweł Koprowski
 • Lek. med. Maciej Michalczyk
 • Lek. med. Mirosław Oleksiuk
 • Lek. med. Paweł Moskała
 • Lek. med. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała
 • Lek. med. Weronika Sadowska
 • Lek. med. Piotr Kowal
 • Lek. med. Jakub Piksa

 

Lokalizacja Oddziału: I Piętro

 

 

 

Informacje Ogólne:

 

Oddział posiada:

 • Gabinet zabiegowy, gdzie wykonuje się drobne zabiegi inwazyjne typu biopsja szpiku, czy punkcja opłucnej i inne.
 • Pracownię badań czynnościowych, gdzie wykonuje się próby wysiłkowe na bieżni ruchomej i rowerze, odczytuje zapisy ekg metodą Holtera, zapisy całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz badania spirometryczne.
 • Salę Intensywnej Opieki.

 

Zakres czynności:

Leczenie pacjentów chorych internistycznie: choroby serca, choroby płuc, choroby układu trawiennego, choroby krwi, choroby neurologiczne- możliwość konsultacji neurologicznych i inne.

 

Sprzęt:

Oddział posiada dostęp do aparatu USG, gdzie wykonywane są badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, naczyń dogłowowych, kończyn dolnych i echo serca oraz dostęp do pracowni endoskopowej, gdzie wykonywane są badania endoskopoowe przewodu pokarmowego.

 


 Telefony:

tel
Ordynator: (18) 47 32 201
Sekretariat: (18) 47 32 205
Dyżurka lekarska: (18) 47 32 204
Pielęgniarka Oddziałowa: (18) 47 32 207
Dyżurka Pielęgniarek: (18) 47 32 206
Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.