Informacje o Szpitalu

 

 

Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy Zdroju powstał w październiku 1955 roku. W obecnej formie prawnej jako Samodzielny Publiczy Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 31.08.1998 r.

 

Szpital przez ponad 55 lat działania doskonale wpisał się w klimat i potrzeby uzdrowiska, które każdego roku gości setki turystów i kuracjuszy.

 

Rozbudowa i modernizacja placówki zakończona w 2011 roku oraz wdrożenie projektu "E-Szpital w Krynicy-Zdroju" znacznie przyczyniły się do poprawy standardu i jakości leczenia, czyniąc krynicki szpital nowoczesnym centrum medycznym.

 

Szpital zapewnia stacjonarne, całodobowe oraz ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta.

 

Całodobowe świadczenia zdrowotne udzielane są na Oddziałach:

  • Chirurgii Ogólnej,
  • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • Chorób Wewnętrznych,
  • Ginekologiczno-Położniczym,
  • Pediatrii i Noworodków,
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna realizowana jest w Poradniach Specjalistycznych:

  • Chirurgii Ogólnej,
  • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • Ginekologiczno-Położniczej,
  • Zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,
  • Endokrynologicznej,
  • Rehabilitacyjnej,
  • Gastroenterologiczną.

 

Szpital prowadzi pięć Pracowni Diagnostycznych:

  • Bakteriologii,
  • Endoskopii,
  • USG,
  • RTG,
  • EKG.

 

Świadczenia zdrowotne realizowane są na rzecz mieszkańców: miasta i gminy Krynica-Zdrój, powiatu nowosądeckiego jak również mieszkańcom z różnych rejonów Polski jak również pacjentów z zagranicy - ze względu na usytuowanie szpitala w rejonie uzdrowiskowo-turystycznym.

 

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.