Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Oddziału Intensywnej

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju zatrudni na stanowisko Kierownika Oddziału Intensywnej Terapii posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Czytaj więcej...

Informacja dla Pacjentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 1.09.2020r. (Dz. U. poz. 1806), SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju kończy z dniem 3.09.2020r. kończy sprawowanie opieki nad Pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, którzy przebywają w domach.

Dalszą opiekę i decyzje w tym zakresie przejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu oraz lekarze rodzinni.

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza:  Konkurs ofert na przyjęcie obowiązków w zakresie kontraktów lekarskich w Oddziale Ginekologii i Położnictwa

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza:  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki Pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Czytaj więcej...

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.